Sunday, December 2, 2012

Državljanska vstaja

Oblast je pozabila kako vrhovna suverenost izvira iz ljudstva in se vrača ljudstvu. Demokracija je vladavina ljudstva in ne vladanost ljudstva. Aroganca oblasti v želji po spremenjenem ohranjanju obstoječega statusa naj se spremeni v gojišče za akcijo spreminjanja le tega. 

Knjiga o tem kako sem leto dni nazaj imel prav - na voljo v boljših knjižnicah.