Thursday, April 3, 2008

Parlamentarne volitve 2008 - Dragi državljani - uvod

Dragi državljani,

čez nekaj mesecev bomo izbirali na podlagi slovenske ustave nov parlament in posledično tudi novo vlado. Ne pripadam nobeni politični opciji in moj vrednotni sistem izhaja iz opazovanja družbe skozi oči in človeka. Čeprav so politični traktati nezanimivi sem v zadnjem obdobju vedno pogosteje priča dogajanjem, ki mi ne vlivajo zaupanja niti v demokracijo še manj pa v obstoječe politične strukture zahodnega svete, ki se samo-imenujejo demokratične, čeprav to niso.

Zato, vas bom v naslednjih mesecih nagovarjal z "dragi državljani" ter v tem sklpu objavljal nekatere teme, ki se tičejo aktualne slovenske politike z izključnim namenom osveščanja o političnem dogajanju v Sloveniji na nekoliko drugačen način. Rad bi, da skupaj razmišljamo o tem, kje smo, kaj smo in kaj želimo biti v prihodnosti. Čeprav se morda del izmed vas z mojimi stališči ne bo strinjal želim obelodaniti nekatere teme, čeprav tvegam zamero in nasprotovanje.

Želim, da razmislimo o stvareh kot državljani, kot tisti ljudje, ki imajo določene pravice in ne samo dolžnosti in predvsem kot tisti ljudje, ki pripadajo svojemu duhu in umu ter ne zgolj tej ali drugi politični opciji, ideološkemu ali religijskemu polu.

Torej, dragi državljani, naj bo naša razprava dovolj plodna in učinkovita, da se znebimo enkrat za vselej oznake, ki nam jo je nadel že Cankar in prenehamo biti hlapci ampak postanemo državljani (trenutno smo daleč od tega, oziroma vedno dlje).