Friday, November 4, 2011

odgovor na anonimni komentar

Glede na to, da je moj odgovor na komentar predolg ga objavljam kot nov zapis.


http://www.siol.net/data/ankete/slovenija/2011/10/preimenovanje_titove_ceste.aspx

(vir - ankete 24ur.com)Ali podpirate prepoved Titove ceste v Ljubljani?

Skupaj odgovorov: 17359, od/do: 04.10.2011 - 09.10.2011
ne 10242 59 %
da 5773 33 %
ne vem, me ne zanima 1344 8%

Vemo, kakšna je zanesljivost tovrstnih spletnih anket - približno nična. Dejstvo pa je, da očitno US RS razume "obstoječa poimenovanja" do leta 1990. Vse po tem datumu je "današnje".US RS sočasno poda tudi tisto vrednotno sodbo, za katero se v začetku opredeli, da je ne bo podalo. s samim tokom obrazložitve namreč pove, kako je potrebno interpretirati določeno osebo in njeno vlogo v slovenski zgodovini.
NAvajam del 12 točke obrazložitve odločbe US RS v dotični zadevi "Pri tem Ustavno sodišče poudarja, da namen tega postopka ni presoja osebnosti in konkretnih ravnanj Josipa Broza Tita, kakor tudi ne zgodovinska presoja dejstev in okoliščin."

in del 15 točke obrazložitve odločbe US RS v isti zadevi, kjer US naredti točno to čemur se odpove v 12 točki. "Ime Tito ne simbolizira zgolj osvoboditve ozemlja današnje države Slovenije izpod fašistične okupacije v drugi svetovni vojni, kot to zatrjuje nasprotna udeleženka, temveč simbolizira tudi povojni totalitarni komunistični režim, ki so ga zaznamovale obsežne in grobe kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti v desetletju neposredno po drugi svetovni vojni. Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in strokovnih zgodovinskih delih, pričajo tudi o izvensodnih povojnih pobojih, političnih kazenskih procesih,[15] eksekucijah prebežnikov na državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostrankarskega sistema in preprečevanje demokracije. Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito vodja nekdanje države, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Titovega simbolnega pomena ni mogoče razcepiti in upoštevati le pomena ravnanj, ki jih nasprotna udeleženka pripisuje njegovi zgodovinski vlogi in osebnosti."

V tej vlogi US RS ni zgolj ustavni presojevalec vsebine 2 člena nekega odloka temveč je ustavni interpret zgodovine s čimer zapade logiki političnega, saj mora v to sfero poseči če želi sploh presojati ustavnost spornega akta, saj akt niti formalno niti vsebinsko ni sporen z ustavnega vidika, sporen je zgodovinsko in politično. Na tej točki pa ustavno sodišče zapade logiki, ko lahko s popolnoma identično argumentacijo ukine dvojezična območja (ker so določeni pripadniki manjšin v približno istem obdobju izvajali teror na večinsko slovenskim prebivalstvom).

Avtor se je s tem poglobil v samo mnenje US RS in v nasprotju s prejšnjim osebnim gnevom, nad politizacijo US sedaj to zadevo s samo obrazložitvijo odločbe tudi utemeljuje. Hkrati pa opozarja, da lahko po interpretaciji US "današnje" merimo s poljubno dolgo dobo, ki sega nazaj do 1936 (leto rojstva aktualnega predsednika US RS) ali pa še dlje, s čimer avtor opravičuje svojo izjavo o tem, da so potrebe po preimenovanju nekaterih drugih ulic enako pomembne z vidika oddaljevanja od zgodovinske realnosti.

Avtor tukaj ne posega v debato o tem ali in na kateri podlagi, US RS razume današnji sistem kot demokratičen in spoštujoč človekove pravice, kjer je zapisano, da je Slovenija med drugim socialna država (in kakšna mera socialnosti jo še dela socialno - to da je to zapisano v ustavi še ne garantira, da temu tako je in socialna situacija je v istem "današnjem" času sistematično slabša iz trenutka v trenutek") - 2člen ustave. 7. Člen ustave - Verske skupnosti so enakopravne (zakaj v Sloveniji po praktično 40 letih od tega 20 letih demokracije in človekovih pravic še vedno, kljub prizadevanjem, muslimani nimajo svojega verskega centra?), če so verske skupnosti in država ločene - zakaj iz državnega proračuna sredstva za verske delavce (zaradi socialnosti države - verjetno ne), Če so na podlagi 14 člena vsem zagotovljene enake pravice ne glede na raso spol vero in druge elemente - zakaj potem obstaja taka gonja proti enakopravnosti istospolnih partnerskih zvez z vsemi pritiklinami. Če ima vsak pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, zakaj je vedno več tovrstnega ogrožanja. Če je to pravica, bi morala biti zaščitena ne pa, da jo šele za nazaj lahko posameznik poskuša uveljaviti na sodišču. Če je svoboda govora v 39 čl ustave absolutna, kako jo lahko omejuje zakon, na podlagi katerega je mogoče posameznika obsoditi zaradi žalitve. Če lahko država skladno s 54. čl ustave omeji pravice staršev v korist pravic otrok - kako se lahko dopusti, da država odloči v nasprotju s koristjo otroka - večkrat zapored in po več kot 10 letih uničenega otroštva to prostodušno prizna in potrdi izplačilo odškodnine v smislu - smo se pač zmotili.

Tovrstno ravnanje (naštete so zgolj nekatere zadeve, kjer ustava ne določa, da zakon opredeljuje - s čimer ustava za moje pojme ostaja vrhovni akt presoje v omenjenih zadevah) daje sistematično slutiti da Slovenija tudi po letu 1990 ni niti demokratična niti ne spoštuje človekovih pravic na dnevnem nivoju v zadostni meri (to se kaže tudi skozi uspešne tožbe proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem), da bi US RS se lahko sklicevalo na 20 letno demokratično tradicijo pri poimenovanju neke ulice.

Na tej točki se zahvaljujem anonimnemu pametnjakoviču, da me je opozoril na to, da ni dovolj hitra utemeljitev, nečesa kar je postranskega pomena z vidika trenutne družbene situacije in da me je prirpavil do tega, da sem začel zadevo počasi razvijat. Do te mere, da lahko sistematično dvomim o osnovi na kateri US RS sporno odločbo dejansko utemljuje, t.j. demokratičnosti in in zavezanosti človekovim pravicam. Trdim lahko, da obstaja na papirju in v obsegu, kot koristi politični eliti za prepričevanje ljudi, da ni tako slabo.