Thursday, April 9, 2009

Minister za okolje se igra boga

Pa smo ponovno tam kjer ni muh. Minister za okolje in prostor K.E. je odobril odstrel 70 medvedov in 10 volkov. Na podlagi približno točne ocene o številu medvedov, ki se bolj ali manj gibljejo v Sloveniji se je Erjavec v skladu z "božjim načrtom" odločil za odstrel cca 20% medvedje populacije in za odstrel (na podlagi manj točne informacije o volčji populacij) 10-15% slednje - zgolj za potrebe "uravnavanja populacije".

Slovenija ima precej nesposobnih gospodarstvenikov in politikov - kdaj bomo začeli uravnavati populacijo slednjih. Predlagam odstrel 50 brezperspektivnih menedžerjev in 100 nesposobnih politikov, obstaja namreč nevarnost, da se prekomerno namnožijo in s tem še dodatno poslabšajo trenutne razmere v državi. Glede na to, gre dejansko za sanitarni odstrel za potrebe vzdrževanja družbenega zdravja.

1 comment:

david santos said...

Really great work! Have a nice day!!!