Wednesday, September 12, 2007

GRIMS - nima pojma o zasebnih šolah

Grims ponovno grmi tam kjer se ga sicer sliši ampak ponovno dokazuje da nima pojma o zasebnem in javnem šolstvu. Dokazano. Niti pod razno ne pozna razlike med javnim in zasebnim šolstvom ali pa namerno zavaja javnost.

Iz drugega posnetka novinaske konference, ko govori o tem zakaj in kako financirati javno in zasebno šolstvo pri tem pa izpostavlja, da se v primeru zasebnega šolstva financira samo program (znanje in pedagoge) ne pa investicij. Torej ali ni delež financiranja investicij zanemarljiv v primerjavi z investicijo v ustrezno kakovostne kadre. Pri tem se sklicuje, da Slovenija zaostaja po deležu zasebnega šolstva za razvitim svetom. Pozablja pa, da v razvitem svetu zasebno šolstvo pomeni to, da se ravno znanje financira iz zasebnih sredstev. Edini element, kjer lahko zasebne šole pridejo do javnih sredstev so razpisi za raziskave. Plače pedagogov pa so pokrite iz šolnin (ki so nesramno visoke) in zasebnega kapitala (navadno kakih pokroviteljskih institucij ali pa raziskovalnih projektov za znanega naročnika). Država niti pod razno nebi smela plačevati zasebnih šol v nobenem obsegu temveč bi morala skrbeti, da javne šole zagotavljajo ustrezno raven znanja. Da temu ni tako, in da država (oziroma trenutna politična opcija) z davkoplačevalskim denarjem financira zasebne šole kaže porast števila zasebnih šol od leta 2004 - namreč nemogoče je verjeti, da smo ravno v zadnjih treh letih pridobili toliko močnih financerjev za vsaj 5 novih kvazi zasebnih visokih šol in fakultet. In seveda Grims pozabi povedati, da je potem davkoplačevalec iz čigar žepa je šel denar za plačevanje tudi kvazi zasebnih šol dolžan tisti šoli plačati še bistveno višje stroške šolanja svojega potomca kot v primeru javne šole, ki zaradi preusmeritve financ išče sredstva za lastni obstoj na trgu, čeprav bi morala zanjo kot za javno šolo bistveno bolje skrbeti država. Pri tem pa se je Grims do sedaj izobraževal na javnih šolah. Morda bo edino doktorat naredil na kaki zasebni šoli, ker bo lažje plačal kot napisal to kar je obljubljal že nekje leta 2004 pred volitvami.

1 comment:

MarkoNi said...

Podpišem. Zelo dobro povedano.